Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Ostružno

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Vostružno, Wostružno
 • 1227 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • 1850-1985 obec, 1985-1990 část obce Podhradí, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • 1850 Jičín
 • Soudní okres
  • 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: : před 1697 farní úřad Kopidlno, od 1697 reálná administratura Ostružno (1776 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/ostruzno/

Ostružno – sčítací operáty 1900

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1-15 č. p. 17-38 č. p. 41-46