Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Pecka

Pecka

Arnoštov – odkaz na samostatnou stránku

Bělá u Pecky – odkaz na samostatnou stránku

Bukovina u Pecky – odkaz na samostatnou stránku

Horní Javoří – odkaz na samostatnou stránku

Kal – odkaz na samostatnou stránku

Lhota u Pecky – odkaz na samostatnou stránku

Staňkov – odkaz na samostatnou stránku

Vidonice – odkaz na samostatnou stránku


Pecka

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Peczka, Petzka
 • 1322 první zmínka
 • součást panství Radim-Pecka
 • nejpozději 1382 městečko, 1850-1948 obec-městys, 1948-2007 obec, od 22. 6. 2007 městys

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hořice
  • 1855-1868 Nová Paka
  • 1868-1903 Jičín
  • 1903-1942 Nová Paka
  • 1942-1945 Jičín
  • 1945-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Věra Kociánová

Pecka 24, Pecka, 507 82

kronikapecka@centrum.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Nová Paka

římskokatolická církev: farní úřad Pecka

evangelická církev: farní sbor Libštát (reformovaný sbor založen 1783, luterský sbor založen 1867, po 1918 sloučeny)

československá církev: náboženská obec Nová Paka

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/pecka/

Arnoštov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace o obci též Ernestow, Anstorf, Arnstdorf, Arnsdorf, Ernstdorf, Ernstdörfel 1790 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1974 osada obce Bukovina (od 1964 část obce), od 1. 1. 1975 část obce Pecka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 …

Bukovina u Pecky

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Bělohradská Bukovina, Bukowina bei Petzka 1412 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1974 obec, od 1. 1. 1975 část obce Pecka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka …

Horní Javoří

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též pouze Jaworž, Jaworzi, Hoření Javoř, Ober-Jaworsch, Ober-Jaworny 1543 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1869 osada obce Dolní Javoří, 1880-1960 obec, 1960-1976 osada obce Bělá u Pecky (od 1964 část obce), od 1. 5. 1976 část obce Pecka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka …

Kal

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Kaly, Kall 1497 první zmínka součást panství Miletín 1850-1974 obec, od 1. 1. 1975 část obce Pecka Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1948 Hořice 1949-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres …

Lhota u Pecky

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Tetínská Lhota, Welhota, Welhot bei Petzka, Lhota bei Pecka 1417 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1861 obec, 1861-1890 osada obce Staňkov, 1900-1960 obec, 1960-1980 osada obce Pecka (od 1964 část obce), od 1. 1. 1980 se jako část obce neuvádí Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 …

Staňkov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Stankow, Stankau, Stenk 1382 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1960 obec, od 1. 7. 1960 osada obce Pecka (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 …

Vidonice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Widonice, Widonitz, Widentsch 1364 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1974 obec, od 1. 1. 1975 část obce Pecka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od 1960 …