Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Podhorní Újezd a Vojice

Podhorní Újezd – odkaz na samostatnou stránku

Vojice – odkaz na samostatnou stránku

Kabáty – odkaz na samostatnou stránku


Podhorní Újezd a Vojice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • 1869-1991 viz Podhorní Újezd a Vojice, od 1. 2. 1991 obec

 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Jindra Novotná

Vojice 30, Hořice, 508 01

novotnajindriska@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie


Matriční příslušnost

matriční úřad: Obecní úřad Ostroměř

římskokatolická církev: do 1784 farnost Lužany, od 1784 farnost Sobčice (před 1788 filiální k Chomuticím, 1788 lokální kaplanství, 1855 fara), dnes děkanský úřad Hořice

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci – viz samostatné stránky jednotlivých obcí

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/podhorni-ujezd-a-vojice/

Kabáty

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci součást panství Radim-Pecka 1869 se jako osada neuvádí, 1880 osada obce Vojice, v dalších letech se jako osada zanikla Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Hořice od …