Return to Podhradí

Čejkovice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Čejkowitz
 • 1327 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • 1850-1910 osada obce Staré Místo, 1910-1960 obec, od 1960 část obce Podhradí

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín
 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: část obce arciděkanský úřad Jičín; část obce před 1697 k farnímu úřadu Kopidlno, od 1697 reálná administratura Ostružno (1776 fara), dnes celá obec arciděkanství Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/podhradi/cejkovice/

Čejkovice – sčítací operáty 1900

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1-12 č. p. 14-37