Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Radim

Radim

Lháň – odkaz na samostatnou stránku

Podhájí – odkaz na samostatnou stránku

Studeňany – odkaz na samostatnou stránku

Tužín – odkaz na samostatnou stránku


Radim

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Radím
 • 1360 první zmínka
 • součást panství Radim-Pecka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1765 farní úřad Pecka, od 1765 farní úřad Radim, dnes farní úřad Železnice

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Libštát

sign. L 4-2 matrika N 1852-1910

sign. L 4-3 matrika O 1847-1914

sign. L 4-7948 matrika O 1915-1928

sign. L 4-1 matrika Z 1867-1892

sign. L 4-4 matrika Z 1892-1916

sign. L 4-7949 index N 1852-1872

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/radim/

Lháň

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Lhan, Wellhan 1401 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1869 obec, 1869-1964 osada obce Radim, od 1964 část obce Radim Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Radim Lháň na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací …

Podhájí

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Podháj, Podhaj 1790 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1869 osada obce Tužín, 1869-1880 osada obce Radim, 1880-1960 osada obce Tužín, od 1960 část obce Radim Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Radim, Podhájí na wikipedii  kontakt na kronikáře …

Studeňany

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Stuďany, Studňany, Studian, Studyan 1368 první zmínka součást panství Radim a Pecka 1850-1964 obec (1850-1880 pod názvem Stuďany, 1900-1910 jako Studňany), od 1964 část obce Radim Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Radim Studeňany na wikipedii  kontakt na …

Tužín

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Tužin, Studňany, Studian, Studyan 1411 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1869 obec, 1869-1880 osada obce Radim, 1880-1964 obec, od 1964 část obce Radim Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Radim Tužín na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní …