Return to Sběř

Hrobičany

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Hrobitschan, Hrobičan, Hrobicžan, Hrobicžany
 • 1332 první zmínka
 • součást panství Milíčeves
 • 1850-1960 obec, od 1. 6. 1960 osada obce Sběř (od 1964 část obce)
 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Jičín
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Jičín

 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Obecní úřad Vysoké Veselí

římskokatolická církev: před 1788 farní úřad Velešice (resp. Hradišťko), od 1788 farní úřad Vysoké Veselí

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: před 1930 náboženská obec Nový Bydžov, od 1930 náboženská obec Vysoké Veselí

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: římskokatolické matriky

sign. 57-5370 matrika NOZ 1678-1734

sign. 57-5372 index NOZ 1790-1806

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/sber/hrobicany/