Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Sčítací operáty z roku 1921

Upozornění pro badatele

Na tomto odkazu byly v nedávné minulosti umístěny kompletní digitalizáty sčítacích operátů z roku 1921. Vzhledem k platné legislativě na ochranu osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), platného archivního zákona (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a rozhodnutí ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku jsme byli nuceni tyto digitalizáty z veřejné prezentace dočasně stáhnout. Opět budou dálkovým způsobem zveřejněny spolu se všemi dalšími sčítacími operáty, o které pečuje Státní oblastní archiv v Hradci Králové, a to vložením do aplikace ARchiv ONline. Předpokládáme, že to bude do konce roku 2023.

Bádat v digitalizátech sčítacích operátů z roku 1921 můžete bezplatně v naší badatelně v úředních dnech (pondělí, středa) vždy od 8:00 do 17:00 hodin, popřípadě můžete využít služby jednoduché rešerše, která bude zpoplatněna dle platného ceníku. Pokud budete mít zájem o rešerši, uveďte v žádosti o ní, prosíme, co nejvíce údajů k hledané osobě/osobám, především jméno, příjmení, bydliště (ideálně čp.), čímž zrychlíte proces vyřizování. Rešerše budeme vyřizovat dle aktuálních možností archivu. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Za Státní okresní archiv Jičín Mgr. Karel Chutný, vedoucí archivu

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/scitaci-operaty-z-roku-1921/