Return to Slatiny

Milíčeves

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Milíčoves, Miličeves
 • 1323 první zmínka
 • součást panství Milíčeves
 • 1850-1960 obec (v letech 1850-1890 pod názvem Milíčoves i Miličeves), od 1. 7. 1960 část obce Slatiny

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1784 děkanský úřad Jičín, od 1784 lokální kaplanství Nemyčeves (1856 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/slatiny/miliceves/