Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Stará Paka

Stará Paka

Brdo – odkaz na samostatnou stránku

Karlov – odkaz na samostatnou stránku

Krsmol – odkaz na samostatnou stránku

Roškopov – odkaz na samostatnou stránku

Ústí – odkaz na samostatnou stránku


Stará Paka

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Altpaka, Alt-Paka
 • 1358 první zmínka
 • součást panství Kumburk-Úlibice
 • 1850-1948 obec, 1948-1954 osada obce Nová Paka, od 1954 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hořice
  • 1855-1868 Nová Paka
  • 1868-1903 Jičín
  • 1903-1942 Nová Paka
  • 1942-1945 Jičín
  • 1945-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Eduard Hradecký

Roškopov 28, Stará Paka, 507 91


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Nová Paka

římskokatolická církev: do 1902 farní úřad Nová Paka, od 1902 farní expozitura, dnes farní úřad Nová Paka

evangelická církev: farní sbor Libštát (reformovaný sbor založen 1783, luterský sbor založen 1867, po 1918 sloučeny)

československá církev: náboženská obec Nová Paka

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Křížlice

sign. L 2-1 matrika N 1782-1826

sign. L 2-2 matrika N 1827-1835

sign. L 2-3 matrika N 1836-1844

sign. L 2-4 matrika N 1845-1851

sign. L 2-5 matrika N 1852-1859

sign. L 2-6 matrika N 1859-1865

sign. L 2-7 matrika N 1865-1874

sign. L 2-8 matrika N 1874-1897

sign. L 2-18 matrika N 1897-1908

sign. L 2-9 matrika O 1786-1835

sign. L 2-10 matrika O 1836-1845

sign. L 2-11 matrika O 1846-1855

sign. L 2-12 matrika O 1856-1858

sign. L 2-13 matrika O 1859-1885

sign. L 2-19 matrika O 1886-1908

sign. L 2-14 matrika Z 1784-1835

sign. L 2-15 matrika Z 1836-1849

sign. L 2-16 matrika Z 1850-1859

sign. L 2-17 matrika Z 1858-1877

sign. L  2-20 matrika Z 1878-1911

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Libštát

sign. L 4-2 matrika N 1852-1910

sign. L 4-3 matrika O 1847-1914

sign. L 4-7948 matrika O 1915-1928

sign. L 4-1 matrika Z 1867-1892

sign. L 4-4 matrika Z 1892-1916

sign. L 4-7949 index N 1852-1872

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Libštát

sign. R 14-1 matrika N 1786-1831

sign. R 14-2 matrika N 1831-1849

sign. R 14-3 matrika N 1850-1858

sign. R 14-4 matrika N 1859-1866

sign. R 14-5 matrika N 1866-1887

sign. R 14-13 matrika N 1887-1903

sign. R 14-6 matrika O 1786-1853

sign. R 14-7 matrika O 1853-1858

sign. R 14-8 matrika O 1859-1881

sign. R 14-15 matrika O 1881-1919

sign. R 14-9 matrika Z 1786-1846

sign. R 14-10 matrika Z 1847-1858

sign. R 14-11 matrika Z 1859-1887

sign. R 14-16 matrika Z 1887-1919

sign.  R 14-12 index Z 1820-1949

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/stara-paka/

Brdo

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Berdo, Berde 1542 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1975 obec, od 1. 1. 1976 část obce Stará Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od 1960 …

Karlov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Karlow, Karlsdorf 1386 první zmínka součást panství Jilemnice 1850-1960 obec, 1960-1978 osada obce Roškopov (od 1964 část obce), od 1. 1. 1979 část obce Stará Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 …

Krsmol

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Krsmole, Kersmol 1542 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1869 osada obce Ústí, 1880-1960 obec, 1960-1975 osada obce Brdo (od 1964 část obce), od 1. 1. 1976 část obce Stará Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 …

Roškopov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Rozškopov, Roskopow, Roschkopow 1444 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1978 obec, od 1. 1. 1979 část obce Stará Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od …

Ústí

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Oustí, Austí, Aust 1391 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1960 obec, 1960-1978 osada obce Roškopov (od 1964 část obce), od 1. 1. 1979 část obce Stará Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od …