Return to Střevač

Nadslav

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

  • 1361 první zmínka
  • součást panství Veliš-Vokšice
  • 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 část obce Střevač

  • Politický okres
    • od 1850 Jičín

  • Soudní okres
    • od 1850 Jičín


  •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Digitalizované archiválie


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1688 farní úřad Kopidlno, od 1688 lokální kaplanství Veliš (1776 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/strevac/nadslav/