Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Třebnouševes

Třebnouševes

Ostrov – odkaz na samostatnou stránku

Vinice – odkaz na samostatnou stránku


Třebnouševes

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Třebňoušoves, Tržebnossowes, Trzebniauschowes, Trzebnaussowes, Třebniauschowes, Třebnauschowes, Třeboučoves, Třeboučeves, Třebaučewes, Hrubá Třemešoves, Velká Třemešoves, Velká Třebnoušoves, Velká Třebnouševes, Grosz-Třemeschowes, Gross-Tremeschowes, Gross-Trebnouschewes
 • 1143 první zmínka
 • součást panství Hořice
 • od 1850 obec
 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 •  kontakt na kronikáře obce:

Markéta Váňová

Třebnouševes 76, Hořice, 508 01

marketa.vanova@gerlach.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Hořice

římskokatolická církev: děkanský úřad Hořice (do 1882 farní úřad)

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

 

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/trenbnouseves/

Ostrov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vostrov, Wostrow, Ostrow 1364 první zmínka součást panství Hořice 1869 osada obce Milovice, 1880-1960 obec, od 1. 6. 1960 osada obce Třebnouševes (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 …

Vinice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Malá Třemešoves, Malá Třebnouševes, Klein-Třemeschowes, Winitz 1143 první zmínka součást panství Hořice 1869-1927 osada obce Třebnouševes, 1927-1960 obec, od 1. 6. 1960 osada obce Třebnouševes (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové …