Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Třtěnice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Třtěnitz
 • 1391 první zmínka
 • součást panství Kumburk-Úlibice
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

MgA. Jindřiška Barchini Jůzová

Třtěnice 81, Třtěnice, 507 04

jindra.juzova@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1723 farní úřad Hořice, od 1723 farní úřad Chomutice

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně (od 1947 samostatný sbor)

československá církev: náboženská obec Vysoké Veselí

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky

sign. 57-5371 matrika N 1784-1806

sign. 57-1 matrika N 1807-1840

sign. 57-6237 matrika N 1841-1902

sign. 57-5368 matrika O 1829-1846

sign. 57-3470 matrika O 1847-1875

sign. 57-5369 matrika Z  1784-1818

sign. 57-5373 matrika Z 1819-1846

sign. 57-5374 matrika Z 1847-1887

sign. 57-5367 index NO 1678-1734

sign. 57-5372 index NOZ 1790-1806

sign. 57-5375 index NOZ 1807-1846

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/trtenice/