Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Tuř

Tuř

Hubálov – odkaz na samostatnou stránku


Tuř

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Tuří, Tursch
 • 1368 první zmínka
 • součást panství Milíčeves
 • 1850-1869 obec, 1869-1880 osada obce Popovice, od 1880 obec (v letech 1850-1880 pod názvem Tuří)

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín
 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1784 děkanský úřad Jičín, od 1784 lokální kaplanství Popovice (1857 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Libštát

sign. R 14-1 matrika N 1786-1831

sign. R 14-2 matrika N 1831-1849

sign. R 14-3 matrika N 1850-1858

sign. R 14-4 matrika N 1859-1866

sign. R 14-5 matrika N 1866-1887

sign. R 14-13 matrika N 1887-1903

sign. R 14-6 matrika O 1786-1853

sign. R 14-7 matrika O 1853-1858

sign. R 14-8 matrika O 1859-1881

sign. R 14-15 matrika O 1881-1919

sign. R 14-9 matrika Z 1786-1846

sign. R 14-10 matrika Z 1847-1858

sign. R 14-11 matrika Z 1859-1887

sign. R 14-16 matrika Z 1887-1919

sign.  R 14-12 index Z 1820-1949

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Libštát

sign. L 4-2 matrika N 1852-1910

sign. L 4-3 matrika O 1847-1914

sign. L 4-7948 matrika O 1915-1928

sign. L 4-1 matrika Z 1867-1892

sign. L 4-4 matrika Z 1892-1916

sign. L 4-7949 index N 1852-1872

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/tur/

Hubálov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Hubalov 1373 první zmínka součást panství Milíčeves 1850-1869 osada obce Tuř, 1869-1880 osada obce Popovice, 1880-1921 osada obce Tuř, 1921-1960 obec, od 1960 část obce Tuř Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Tuř Hubálov na wikipedii  kontakt na …

Tuř – sčítací operáty 1910

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1 č. p. 3-58