Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Úbislavice

Úbislavice

Česká Proseč – odkaz na samostatnou stránku

Chloumek – odkaz na samostatnou stránku

Stav – odkaz na samostatnou stránku

Štěpanice – odkaz na samostatnou stránku

Zboží – odkaz na samostatnou stránku


Úbislavice

 Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Úbyslavice, Oubislavice, Aubislavice, Auslauf
 • 1357 první zmínka
 • součást panství Kumburk-Úlibice
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hořice
  • 1855-1868 Nová Paka
  • 1868-1903 Jičín
  • 1903-1942 Nová Paka
  • 1942-1945 Jičín
  • 1945-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Josef Knap

Úbislavice 13, Úbislavice, 507 92

josef.knap95@email.cz

Tomáš Samler

Úbislavice 59, Úbislavice, 507 92

tomas.samler@gmail.com


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Nová Paka

římskokatolická církev: před 1787 farní úřad Nová Paka, od 1787 lokální kaplanství Úbislavice (1847 fara), dnes farní úřad Nová Paka

evangelická církev: farní sbor Libštát (reformovaný sbor založen 1783, luterský sbor založen 1867, po 1918 sloučeny)

československá církev: náboženská obec Nová Paka

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Křížlice

sign. L 2-1 matrika N 1782-1826

sign. L 2-2 matrika N 1827-1835

sign. L 2-3 matrika N 1836-1844

sign. L 2-4 matrika N 1845-1851

sign. L 2-5 matrika N 1852-1859

sign. L 2-6 matrika N 1859-1865

sign. L 2-7 matrika N 1865-1874

sign. L 2-8 matrika N 1874-1897

sign. L 2-18 matrika N 1897-1908

sign. L 2-9 matrika O 1786-1835

sign. L 2-10 matrika O 1836-1845

sign. L 2-11 matrika O 1846-1855

sign. L 2-12 matrika O 1856-1858

sign. L 2-13 matrika O 1859-1885

sign. L 2-19 matrika O 1886-1908

sign. L 2-14 matrika Z 1784-1835

sign. L 2-15 matrika Z 1836-1849

sign. L 2-16 matrika Z 1850-1859

sign. L 2-17 matrika Z 1858-1877

sign. L  2-20 matrika Z 1878-1911

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Libštát

sign. R 14-1 matrika N 1786-1831

sign. R 14-2 matrika N 1831-1849

sign. R 14-3 matrika N 1850-1858

sign. R 14-4 matrika N 1859-1866

sign. R 14-5 matrika N 1866-1887

sign. R 14-13 matrika N 1887-1903

sign. R 14-6 matrika O 1786-1853

sign. R 14-7 matrika O 1853-1858

sign. R 14-8 matrika O 1859-1881

sign. R 14-15 matrika O 1881-1919

sign. R 14-9 matrika Z 1786-1846

sign. R 14-10 matrika Z 1847-1858

sign. R 14-11 matrika Z 1859-1887

sign. R 14-16 matrika Z 1887-1919

sign.  R 14-12 index Z 1820-1949

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/ubislavice/

Česká Proseč

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též pouze Prosecz, Prosecž, Proswicz, Cžeska Prosecž, Böhmisch-Proschwitz 1542 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1920 část obce Úbislavice, 1920-1964 obec, od 1. 3. 1964 část obce Úbislavice Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od …

Chloumek

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace o obci též Chlaumek, Chlomek 1542 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1964 osada obce Zboží, od 1964 část obce Úbislavice Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka …

Stav

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Staw 1545 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1964 obec, od 1. 3. 1964 část obce Úbislavice Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od 1960 Jičín stránky …

Štěpanice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Stěpanitz, Stiepanitz 1542 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1964 osada obce Zboží, od 1. 3. 1964 část obce Úbislavice Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka …

Zboží

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Zbož, Zbosch, Sbosch 1542 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1964 obec, od 1. 3. 1964 část obce Úbislavice Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od 1960 …