Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Údrnická Lhota

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace o obci

  • též Oudrnická Lhota
  • 1869-1890 osada obce Keteň, 1900-1910 obec, 1921-1930 obec
  • 1950 osada obce Údrnice, v dalších letech se jako osada neuvádí
 
  • Politický okres
    • od 1850 Jičín
 
  • Soudní okres
    • od 1850 Jičín
 
 
  • kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

Matriční příslušnost

římskokatolická církev: Farní úřad Libáň   Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/udrnicka-lhota/