Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Úhlejov

Úhlejov

Brodek – odkaz na samostatnou stránku

Chroustov – odkaz na samostatnou stránku

Růžovka – odkaz na samostatnou stránku


Úhlejov

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Auhlegow, Auhlejow, Ouhlejov, Ouhlejow, Auchlejow
 • 1267 první zmínka
 • součást panství Poličany
 • 1869 osada obce Třebihošť, od 1880 obec

 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Miletín

římskokatolická církev: farní úřad Miletín, dnes farní úřad Lázně Bělohrad

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/uhlejov/

Brodek

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci součást panství Bílé Poličany 1869 se jako osada neuvádí, 1880 osada obce Úhlejov, v dalších letech se jako osada neuvádí Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Hořice …

Chroustov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Chroustow, Chraustow součást panství Miletín 1850-1974 obec, 1975-1990 část obce Miletín, od 24. 11. 1990 část obce Úhlejov Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Hořice …

Růžovka

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Ruschowka součást panství Bílé Poličany 1869 se jako osada neuvádí, 1880 osada obce Úhlejov, v dalších letech jako osada zanikla Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 …