Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Veliš

Veliš

Vesec – odkaz na samostatnou stránku


Veliš

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Velíš, Welisch
 • 1143 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • od 1850 obec
 • Politický okres
  • od 1850 Jičín
 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín

 •  kontakt na kronikáře obce:

Věra Grohmanová

Veliš 50, Veliš, 507 21

veragrohmanova@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:

Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: před 1688 farní úřad Kopidlno, od 1688 lokální kaplanství Veliš (1776 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor československá církev: náboženská obec Jičín Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/velis/

Veliš – sčítací operáty 1910

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1-22 č. p. 24 č. p. 26-46

Vesec

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Vesce, Wesetz 1542 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1869 obec pod názvem Vesce, 1869-1910 osada obce Kostelec pod názvem Vesce, 1910-1964 obec, od 1964 část obce Veliš Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Veliš Vesec na wikipedii  kontakt …