Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Vidochov

Vidochov

Stupná – odkaz na samostatnou stránku


Vidochov

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • Widochow, Widechow, Widach, Widochau
 • 1386 první zmínka
 • součást panství Radim-Pecka
 • od 1850 obec

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hořice
  • 1855-1868 Nová Paka
  • 1868-1903 Jičín
  • 1903-1942 Nová Paka
  • 1942-1945 Jičín
  • 1945-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Jiří Černý

Vidochov 73, Nová Paka 509 01


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Nová Paka

římskokatolická církev: před 1834 farní úřad Dolní Kalná, od 1834 farní expozitura Vidochov (1837 fara), dnes farní úřad Pecka

evangelická církev: farní sbor Libštát (reformovaný sbor založen 1783, luterský sbor založen 1867, po 1918 sloučeny)

československá církev: náboženská obec Nová Paka

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/vidochov/

Stupná

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Stupné, Stupna 1260 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 část obce Vidochov Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od 1960 Jičín …