Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Vojice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Wojice, Wojic, Wojitz
 • 1357 první zmínka
 • součást panství Radim-Pecka
 • 1850-1960 obec, 1960-1991 část obce Podhorní Újezd, od 1. 2. 1991 část obce Podhorní Újezd a Vojice

 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Jindra Novotná

Vojice 30, Hořice, 508 01

novotnajindriska@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Obecní úřad Ostroměř

římskokatolická církev: před 1784 farní úřad Lužany, 1784-1788 farní úřad Chomutice, od 1788 lokální kaplanství Sobčice (1855 fara), dnes děkanský úřad Hořice

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Chomutice

sign. 57-5371 matrika N 1784-1806

sign. 57-5372 index NOZ 1790-1806

sign. 57-5375 index NOZ 1807-1846

římskokatolické matriky – farní úřad Sobčice

sign. 149-6 matrika NOZ, index NOZ 1784-1831

sign. 149-7 matrika NOZ, index NOZ  1832-1864

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/vojice/