Return to E-výstava SOkA Jičín

Volanice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Wolanitz
 • 1325 první zmínka
 • součást panství Volanice, od 1871 panství Vysoké Veselí
 • od 1850 obec
 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Jičín
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Jičín

 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Obecní úřad Vysoké Veselí

římskokatolická církev: před 1788 farní úřad Velešice (resp. Hradíšťko), od 1788 farní úřad Vysoké Veselí

evangelická církev: do 1928 Libštát, může být i Bošín, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Nový Bydžov, od 1930 náboženská obec Vysoké Veselí

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

 

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/volanice/