Return to Vrbice

Stříbrnice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Střibernitz, Střibrtnitz
 • 1594 první zmínka
 • součást panství Milíčeves
 • 1850-1971 obec, 1971-1976 část obce Vrbice, 1976-1990 část obce Žeretice, od 24. 11. 1990 část obce Vrbice

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1788 farní úřad Velešice, od 1788 lokální kaplanství Hradíšťko (1856 fara), dnes farní úřad Vysoké Veselí

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Nový Bydžov, od r. 1930 náboženská obec Vysoké Veselí, možný je i Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/vrbice/stribrnice/

Stříbrnice – sčítací operáty 1910

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1-18 č. p. 20-32 č. p. 34-49 č. p. 51-53 bez čísla popisného