Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Železnice

Železnice

Březka – odkaz na samostatnou stránku

Cidlina – odkaz na samostatnou stránku

Doubravice – odkaz na samostatnou stránku

Pekloves – odkaz na samostatnou stránku

Těšín – odkaz na samostatnou stránku

Zámezí – odkaz na samostatnou stránku


Železnice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Eisenstadtl
 • 1320 první zmínka
 • součást panství Kumburk-Úlibice
 • 1408-1849 městečko, 1850-1911 obec-městys, 1911-1948 obec-město, 1948-2007 obec, od 23. 1. 2007 město

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Olga Jakubcová

Nádražní 294, Železnice, 507 13

olina.jak@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1750 děkanský úřad Jičín, od 1750 lokální kaplanství Železnice (1768 fara), dnes farní úřad Železnice

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín, možná i Lomnice

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/zeleznice/

Březka (2)

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Břeska, Břesko 1408 první zmínka součást panství Milíčeves, od 1843 součást panství Lomnice 1850-1976 osada, později část obce Cidlina, k 1. 5. 1976  část obce Železnice Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Lomnice nad Popelkou 1868-1960 Semily od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1949 Lomnice nad Popelkou …

Cidlina

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Cydlina, Zidlina 1322 první zmínka součást panství Milíčeves, od 1843 součást panství Lomnice 1850-1976 obec, od 1. 5. 1976 část obce Železnice   Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Lomnice nad Popelkou 1868-1960 Semily od 1960 Jičín   Soudní okres 1850-1949 Lomnice nad Popelkou 1949-1960 …

Doubravice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Daubrawitz 1394 první zmínka součást panství Milíčeves, od roku 1843 součást panství Lomnice 1850-1976 osada, později část obce Cidlina, od 1. 5. 1976 část obce Železnice   Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Lomnice nad Popelkou 1868-1960 Semily od 1960 Jičín   Soudní okres 1850-1949 …

Pekloves

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1542 první zmínka součást panství Milíčeves, od roku 1843 součást panství Lomnice 1850-1976 osada, později část obce Cidlina, od 1. 5. 1976 část obce Železnice   Politický okres 1850-1855 Jičín 1855-1868 Lomnice nad Popelkou 1868-1960 Semily od 1960 Jičín   Soudní okres 1850-1949 Lomnice nad …

Těšín

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Teschin 1447 první zmínka součást panství Milíčeves 1850-1921 osada obce Železnice, 1930-1960, 1960-1976  část obce Soběraz, od 1. 5. 1976 část obce Železnice Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Železnice Těšín na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní …

Zámezí

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Zamez, Sames 1350 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1964 obec, 1964-1976 část obce Cidlina, od 1. 5. 1976 část obce Železnice Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Železnice Zámezí na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované …

Železnice – sčítací operáty 1910

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1-10 č. p. 12-19 č. p. 21-22 č. p. 25-39 č. p. 41-56 č. p. 61-67 č. p. 69-90 č. p. 91-120 č. p. 122-129 č. p. 132-140 č. p. 142-143 č. p. …