Return to Železnice

Cidlina

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Cydlina, Zidlina
 • 1322 první zmínka
 • součást panství Milíčeves, od 1843 součást panství Lomnice
 • 1850-1976 obec, od 1. 5. 1976 část obce Železnice
 
 • Politický okres
  • 1850-1855 Jičín
  • 1855-1868 Lomnice nad Popelkou
  • 1868-1960 Semily
  • od 1960 Jičín
 
 • Soudní okres
  • 1850-1949 Lomnice nad Popelkou
  • 1949-1960 Semily
  • od 1960 Jičín
   
 •  kontakt na kronikáře obce

Archivní fondy


Digitalizované archiválie


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: před 1750 děkanský úřad Jičín, od 1750 lokální kaplanství Železnice (1768 fara), dnes farní úřad Železnice evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor československá církev: náboženská obec Lomnice nad Popelkou Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Libštát sign. R 14-1 matrika N 1786-1831 sign. R 14-2 matrika N 1831-1849 sign. R 14-3 matrika N 1850-1858 sign. R 14-4 matrika N 1859-1866 sign. R 14-5 matrika N 1866-1887 sign. R 14-13 matrika N 1887-1903 sign. R 14-6 matrika O 1786-1853 sign. R 14-7 matrika O 1853-1858 sign. R 14-8 matrika O 1859-1881 sign. R 14-15 matrika O 1881-1919 sign. R 14-9 matrika Z 1786-1846 sign. R 14-10 matrika Z 1847-1858 sign. R 14-11 matrika Z 1859-1887 sign. R 14-16 matrika Z 1887-1919 sign.  R 14-12 index Z 1820-1949

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/zeleznice/cidlina/