Return to Žeretice

Hradíšťko

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Hradišťko, Hradistko
 • 1372 první zmínka
 • součást panství Milíčeves
 • 1850-1930 osada obce Stříbrnice (do 1910 pod názvem Hradišťko i Hradistko), 1930-1960 obec, od 1960 část obce Žeretice

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1788 farní úřad Velešice, od 1788 lokálie Hradíšťko (1856 fara), dnes farní úřad Vysoké Veselí

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Nový Bydžov, od 1930 náboženská obec Vysoké Veselí, možný je i Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Chomutice

sign. 57-5370 matrika NOZ 1678-1734

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/zeretice/hradistko/

Hradišťko – sčítací operáty 1910

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1-16 č. p. 18-42