Return to Žeretice

Vlhošť

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace o obci

 • též Velhosť, Welhoscht
 • 1332 první zmínka
 • součást panství Milíčeves
 • 1850-1869 osada obce Žeretice, 1869-1960 obec, od 1960 část obce Žeretice

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín

 • Stránky obce Žeretice
 • Vlhošť na wikipedii


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1788 farní úřad Velešice (resp. Hradíšťko), od 1788 lokální kaplanství Hradíšťko (1856 fara), dnes farní úřad Vysoké Veselí

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Nový Bydžov, od r. 1930 náboženská obec Vysoké Veselí, možný je i Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/zeretice/vlhost-2/