E-výstava SOkA Náchod

Upozornění pro badatele

Dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR. Tomuto nařízení podléhá i česká legislativa, zejména zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a i oborový zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě. Konkrétní postup stanoví interní pokyn Státního oblastního archivu v Hradci Králové.

Z výše uvedeného důvodu byly zde dosud umístěné digitalizáty obecních a městských kronik, které obsahovaly historické události pokrývající období mladší 105 let, staženy z těchto webových stránek.

Pro opětovné zveřejnění digitalizátů je nutná jejich úprava v podobě anonymizace osobních údajů, tj. dohledání výskytu osobních údajů žijících osob a jejich znečitelnění. Tato úprava digitalizátů je ale časově velmi náročná, protože se týká několika desítek tisíc stran. Podle časových možností archivu budou digitalizáty postupně upraveny a znovu zveřejněny.

Digitalizáty kronik jsou i nadále k dispozici svým původcům, tj. úředně pověřeným zástupcům měst a obcí (např. kronikářům), které tyto kroniky v minulosti vedly.

Předložení těchto kronik v badatelně v badatelských dnech je rovněž omezeno z výše uvedených důvodů. Je nutné počítat s delší dobou při přípravě k předložení vzhledem ke kontrole obsažených osobních údajů, jejich zpřístupnění po souhlasu dotčených osob či nutné anonymizaci. Náhradou je možné využít služby placené jednoduché rešerše.

Děkujeme za pochopení. Za Státní okresní archiv Náchod: PhDr. Jaroslav Čáp, vedoucí archivu.

DIGITALIZOVANÉ FONDY:

OBCE NÁCHODSKÉHO OKRESU

OSOBNÍ FONDY

VEDUTY

 


 

DIGITALIZOVANÉ MATRIKY ze Sbírky matrik Východočeského kraje 1587-1949

Informace a manuál k vyhledávání a prohlížení digitalizovaných matrik:    Odkaz zde

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/nachod/

Obce náchodského okresu

OBCE NÁCHODSKÉHO OKRESU: Božanov Broumov Hlavňov Náchod Nové Město nad Metují Olešnice (u Červeného Kostelce) Police nad Metují Stárkov Velká Ves

Osobní fondy

OSOBNÍ FONDY:

Veduty

DIGITALIZOVANÉ VEDUTY: Brno – celkový pohled na město, 1803 Brno – celkový pohled na město, 1821 Brno – celkový pohled na město, 1823 Brno – celkový pohled na město, 1826 Brno – celkový pohled na město, bohatá okolní výzdoba, Pokorný, 1803 Brno – celkový pohled na město, 1797 Brno – celkový pohled na město, Hesse, …