Kostelec nad Orlicí

Privilegia

Jindřich a Vaněk z Potštejna potvrzují koupi rychty v Kostelci nad Orlicí jejich matkou Alžbětou, vdovou po Mikuláši z Potštejna se všemi požitky a právy.  –  1352, listopad, 19

Opis a ceský preklad privilegia Jindricha a Vanka z Potštejna z 19.11.1352

Jindřich z Chlumu, řečený Lacenbok, postupuje Kostelci nad Orlicí ves jménem Lán s lukami a lesy k věčnému držení. – 1406, duben, 23

Královna Žofie udílí na žádost lazebníka Světlíka v Kostelci nad Orlicí výsadu na městskou lázeň. – 1413, prosinec, 10.

Český překlad privilegia královny Žofie z 10. prosince 1413

Český král Vladislav II. Jagellonský obdarovává městečko Kostelec nad Orlicí dvěma výročními trhy (1. na den sv. Bartoloměje, 2. na den sv. Doroty) po osmi dnech následujícími. – 1493, srpen, 19

Český král Vladislav II. Jagellonský obdarovává městečko Kostelec nad Orlicí dvěma výročními trhy (1. na den sv. Bartoloměje, 2. na den sv. Doroty) po osmi dnech následujícími. – pečeť

Vilém z Pernštejna propouští odúmrť pro Kostelec nad Orlicí a dále vsi Synkov, Suchá Rybná, Lhota, Tutleky, Kozodry, Koryta a Doudleby nad Orlicí. – 1497, ríjen, 22.

Jan z Pernštejna povoluje Kostelci nad Orlicí koupi 12 dvorů ve Lhotě a pouští clo v Kostelci nad Orlicí. – 1543, cerven, 28.

Arnošt, falckrabě rýnský potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími pány: – 1557, srpen, 17.

Arnošt, falckrabě rýnský potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími pány: – pečeť

Arnošt, falckrabě rýnský prodává dědičně městu Kostelci nad Orlicí luka a pastviny „Stradiny“ – 1558, cervenec, 25.

Český opis privilegia Arnošta, falckraběte rýnského – 25.7.1558

Arnošt, falckrabě rýnský prodává dědičně Kostelci nad Orlicí lesy Kostelecké, Lipovou stráň a Hradiště u Tutlek. – 1558, listopad, 30.

Arnošt, falckrabě rýnský prodává dědičně Kostelci nad Orlicí lesy Kostelecké, Lipovou stráň a Hradiště u Tutlek. – pečeť

Český opis a německý překlad privilegia Arnošta, falckraběte rýnského – 30.11.1558

Císař Ferdinand I. polepšuje vladycký erb Matyáši Biskupovi, Jeronýmu Kronovicerovi a Václavu Arpinovi a na jejich žádost k témuž erbu připouští Josefa Wronya z Thur. Všichni mají přídomek z Dorondrorfů a Biskupova, uprostřed listiny barevně vymalován erb. – 1562, duben, 16.

Císař Ferdinand I. polepšuje vladycký erb Matyáši Biskupovi, Jeronýmu Kronovicerovi a Václavu Arpinovi a na jejich žádost k témuž erbu připouští Josefa Wronya z Thur. Všichni mají přídomek z Dorondrorfů a Biskupova, uprostřed listiny barevně vymalován erb. – pečeť

Císař Maxmilián II. potvrzuje všechna privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství. – 1567, kveten, 31.

Císař Maxmilián II. potvrzuje všechna privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství. – pečeť

Císař Rudolf II. uděluje městu Kostelci nad Orlicí právo dvou výročních trhů s 8 dny po sobě následujícími: 1. trh na čtvrtek po smrtelné neděli 2. trh na pondělí po památce Nanebevstoupení Páně Krista – 1577, březen, 27.

Císař Rudolf II. uděluje městu Kostelci nad Orlicí právo dvou výročních trhů s 8 dny po sobě následujícími: 1. trh na čtvrtek po smrtelné neděli 2. trh na pondělí po památce Nanebevstoupení Páně Krista – pečeť

Adam Šťastný Hrzán z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství: – 1585, prosinec, 5.

Adam Šťastný Hrzán z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství: – pečeť 1

Adam Šťastný Hrzán z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství: – pečeť 2

Adam Šťastný Hrzán z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství: – pečeť 3

Adam Šťastný Hrzán z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství: – pečeť 4

Adam Šťastný Hrzán z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství: – pečeť 5

Adam Šťastný Hrzán z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství: – pečeť 6

Adam Šťastný Hrzán z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství: – pečeť 7

Adam Šťastný Hrzán z Harasova rozšiřuje kosteleckým milosti a nadání, práva. – 1585, prosinec, 5.

Adam Šťastný Hrzán z Harasova rozšiřuje kosteleckým milosti a nadání, práva. – pečeť 1

Adam Šťastný Hrzán z Harasova rozšiřuje kosteleckým milosti a nadání, práva. – pečeť 2

Adam Šťastný Hrzán z Harasova rozšiřuje kosteleckým milosti a nadání, práva. – pečeť 3

Adam Šťastný Hrzán z Harasova rozšiřuje kosteleckým milosti a nadání, práva. – pečeť 4

Adam Šťastný Hrzán z Harasova rozšiřuje kosteleckým milosti a nadání, práva. – pečeť 5

Adam Šťastný Hrzán z Harasova rozšiřuje kosteleckým milosti a nadání, práva. – pečeť 6

Opis privilegia Adama Šťastného Hrzána z Harasova – 14.3.1803

Anna Kateřina Kaplířová, rozená Hrzánka z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství – 1612, brezen, 7.

Anna Kateřina Kaplířová, rozená Hrzánka z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství – pečeť 1

Anna Kateřina Kaplířová, rozená Hrzánka z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství – pečeť 2

Anna Kateřina Kaplířová, rozená Hrzánka z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství – pečeť 3

Anna Kateřina Kaplířová, rozená Hrzánka z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství – pečeť 4

Anna Kateřina Kaplířová, rozená Hrzánka z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství – pečeť 5

Anna Kateřina Kaplířová, rozená Hrzánka z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství – pečeť 6

Anna Kateřina Kaplířová, rozená Hrzánka z Harasova potvrzuje kosteleckým privilegia udělená dřívějšími panovníky a majiteli panství – pečeť 7

Anna Kateřina Kaplířová, rozená Hrzánka z Harasova uděluje kosteleckým před 1 trhem na sv. Dorotu, 2. trhem Nanebevstoupení Krista, 3. trhem na sv. Bartoloměje právo konat 1 denní dobytčí trhy a clo z dobytka a obilí. – 1612, zárí, 28.

Opis privilegia Anny Kateřiny Kaplířové, rozené Hrzánky z Harasova – 28.9.1612

Císař Matyáš potvrzuje kosteleckým dříve udělená privilegia a povoluje další 3 dobytčí trhy a clo z dobytka a obilí. – 1614, duben, 23.

Císař Matyáš potvrzuje kosteleckým dříve udělená privilegia a povoluje další 3 dobytčí trhy a clo z dobytka a obilí. – pečeť

Císař Ferdinand II. potvrzuje privilegium císaře Matyáše za to, že kostelečtí přestoupili k římsko katolické církvi, nesmí však mezi sebou trpět jinověrce a Židy. – 1628, listopad, 13.

Císař Ferdinand II. potvrzuje privilegium císaře Matyáše za to, že kostelečtí přestoupili k římsko katolické církvi, nesmí však mezi sebou trpět jinověrce a Židy. – pečeť

Opis privilegia rektora P. Blažeje Slaninuse SJ vydaného 1.9.1639 – originál chybí. Týká se artikulí cechu pekařského, mlynářského a perníkářského v Kostelci nad Orlicí – 1651, duben, 19.

Rektor koleje sv. Klimenta v Praze P. Jiří Molitoris SJ vydává kosteleckým instrukce, aneb artikule – 1652

Rektor koleje sv. Klimenta v Praze P. Jiří Molitoris SJ potvrzuje kosteleckým dříve udělená privilegia: – 1652, listopad, 12.

Rektor koleje sv. Klimenta v Praze P. Jiří Molitoris SJ potvrzuje kosteleckým dříve udělená privilegia: – pečeť

Císař Ferdinand III. potvrzuje kosteleckým dříve udělená privilegia: – stejná jako inv. č. 28, z 12.11.1652 12. Rektor koleje sv. Klimenta v Praze P. Jiří Molitoris (inv. č. 28, z 12.11.1652) – 1652, listopad, 26.

Císař Ferdinand III. potvrzuje kosteleckým dříve udělená privilegia: – stejná jako inv. č. 28, z 12.11.1652 12. Rektor koleje sv. Klimenta v Praze P. Jiří Molitoris (inv. č. 28, z 12.11.1652) – pečeť

Opis privilegia P. Krištofa o osvobození daní dvou dvorečků koupených od paní Alžběty Sedlecké – 1653, ríjen, 5.

Purkmistr a konšelé městečka Častolovice vidimují privilegium Hynka Krušiny z Lichtenburku na robotu – udělené 7.3.1442 – originál chybí – 1655, brezen, 5.

Purkmistr a konšelé městečka Častolovice vidimují privilegium Hynka Krušiny z Lichtenburku na robotu – udělené 7.3.1442 – originál chybí – pečeť

Purkmistr a konšelé městečka Častolovice vidimují privilegium knížete Jindřicha Minsterského na rychtu, trh, dřívější obdarování výsadami udělené 24.7.1483 – 1655, brezen, 5.

Purkmistr a konšelé městečka Častolovice vidimují privilegium knížete Jindřicha Minsterského na rychtu, trh, dřívější obdarování výsadami udělené 24.7.1483 – pečeť

Purkmistr a konšelé městečka Častolovice vidimují privilegium Viléma z Pernštejna – originál chybí (z 11.4.1516) – vožení ryb – 1655, brezen, 5.

Purkmistr a konšelé městečka Častolovice vidimují privilegium Viléma z Pernštejna – originál chybí (z 11.4.1516) – vožení ryb – pečeť

Purkmistr a konšelé městečka Častolovice vidimují privilegium Jana z Pernštejna (inv. č. 8, z 28.6.1543) – 1655, brezen, 6.

Purkmistr a konšelé městečka Častolovice vidimují privilegium Jaroslava z Pernštejna                       – 1655, brezen, 6.

Purkmistr a konšelé městečka Častolovice vidimují privilegium Jaroslava z Pernštejna                       – pečeť

Václav Záruba z Hustiřan udílí kosteleckým nové výsady – 1667, listopad, 1.

Uřední knihy

Kniha gruntovní LEV modrý Kostelec n. O. – 1817 – 1884

Kniha rozličných smluv a přípovědí Kostelec nad Orlicí – 1574 – 1749

Pamětní kniha města Kostelec nad Orlicí – I. díl (Památní kniha hlavní školy a města Kostelce nad Orlicí) – 1860-1867

Pamětní kniha města Kostelec nad Orlicí – II. díl (Památní kniha hlavní školy a města Kostelce nad Orlicí) – 1860-1867

Kronika města Kostelce nad Orlicí – I. – 1887-1914

 

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/kostelec-nad-orlici/