Rokytnice v Orlických horách

Privilegia
Otto, svobodný pán z Nostitz, pán na Rokytnici atd., potvrzuje a přiznává městu za věrné služby a oddanost a pro zmírnění následků válečných útrap 13 privilegií – 4.11.1651 Otto, svobodný pán z Nostitz, pán na Rokytnici atd., potvrzuje a přiznává městu za věrné služby a oddanost a pro zmírnění následků válečných útrap 13 privilegií – pečeť
Ostatní listiny
Zachovací list od města Rokytnice pro Fridricha Mohaubka – 28. 2. 1671 Zachovací list od města Rokytnice pro Fridricha Mohaubka – pečeť Hrabě Krištof Václav z Nostitz potvrzuje občanství a právo (bez narušení městských privilegií) k provozování řemesla v Prostřední Rokytnici pro Jiřího Kastnera, mistra prachařského – 16. 1. 1704 Hrabě Krištof Václav z Nostitz potvrzuje občanství a právo (bez narušení městských privilegií) k provozování řemesla v Prostřední Rokytnici pro Jiřího Kastnera, mistra prachařského – pečeť Josef Vilém hrabě z Nostitz propouští Leipelta z Rokytnice z poddanství – 12. 8. 1753 Josef Vilém hrabě z Nostitz propouští Leipelta z Rokytnice z poddanství – pečeť
Cech mlynářů a pekařů Rokytnice v Orlických horách
Cechmistři, nejstarší a všichni mistři počestného cechu pekařského a mlynářského v Kostelci nad Orlicí vydávají na žádost rokytnických mistrů téhož řemesla svůj řád a artikule – 1720 Cechmistři, nejstarší a všichni mistři počestného cechu pekařského a mlynářského v Kostelci nad Orlicí vydávají na žádost rokytnických mistrů téhož řemesla svůj řád a artikule – pečeť Jan Karel hrabě z Nostitz potvrzuje artikule cechu mlynářského, pekařského a pernikářského – 20. 1. 1722
Cech tkalců Rokytnice v Orlických horách
Kryštof Václav hrabě z Nostitz uděluje cechovní privilegia a potvrzuje artikule cechu tkalcovskému. Obsahuje i zápis o znovu potvrzení z 8. 7. 1712 – 7. 1. 1683 Kryštof Václav hrabě z Nostitz uděluje cechovní privilegia a potvrzuje artikule cechu tkalcovskému. Obsahuje i zápis o znovu potvrzení z 8. 7. 1712 – pečeť Smlouva mezi mistry cechu tkalcovského městečka Rokytnice a obyvateli Panského Pole o povolení provozování volného řemesla k obživě. Obsahuje i její obnovení z 8. 7. 1712 – 3. 9. 1685 Smlouva mezi mistry cechu tkalcovského městečka Rokytnice a obyvateli Panského Pole o povolení provozování volného řemesla k obživě. Obsahuje i její obnovení z 8. 7. 1712 – pečeť Mistři cechu barchanického a sypkařského královského mšsta Kladska na písemnou žádost hraběte Adama z Bubna a Litic z 13. 12. 1699 souhlasí, aby rokytničtí tkalci dostali stejná privilegia – 1722 Josef Vilém hrabě z Nostitz potvrzuje artikule a privilegia ve 20 bodech cechu sypkařského – 30. 9. 1741 Josef Vilém hrabě z Nostitz potvrzuje artikule a privilegia ve 20 bodech cechu sypkařského – pečeť  Jan Karel hrabě z Nostitz uděluje cechovní privilegia a potvrzuje artikule cechu tkalcovského – 27. 2. 1723 Jan Karel hrabě z Nostitz uděluje cechovní privilegia a potvrzuje artikule cechu tkalcovského – pečeť

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/rokytnice-v-orlickych-horach/