Týniště nad Orlicí

Privilegia
Vidimus týnišťských privilegií, jejíchž originály jsou uloženy na radnici v Hradci Králové – 23.5.1662 Vidimus týnišťských privilegií, jejíchž originály jsou uloženy na radnici v Hradci Králové – 27.6.1732 Vidimus týnišťských privilegií, jejichž originály jsou uloženy na radnici v Hradci Králové – 27.6.1732
Čapkovo muzeum Týniště nad Orlicí
Adolf Vratislav hrabě Štenberk uděluje na žádost týnišťských měšťanů artikule cechu krejčovského – 22.11.1700 Robotní povinnost – Petrovice, Ježkovice, Vyhnanice, Lipa n. 0., Čestice – b.d. Kvitance na kontribuci – 1663-1665 Soupis pozůstalosti Mariany Čapkovy – 1665 Rybník Petrovec – les Šachoves – 1683-1803 Zápis záduší týnišťského o stavbě zvonice – 1686 Zhostní list Týniště n. 0. pro Annu Černou vdávající se na panství Opočno – 1681 Purkmistr a konšelé Týniště n. O. píší hejtmanovi panu Hendrichu Stanislavu Pátkovi, purkrabí častolovického panství o placení jednoho celého soldata mundyrunkem opatřiti – 1697 Výhostní list pro Marianu dceru Vojtěcha Alexinka z Týniště n. O. – 1706 Opisy cechovních artikulí cechu soustružnického, kovářského, kolářského, zámečnického, ručníkářského, truhlářského. bečvářského z Vamberka pro řemeslníky v Týništi n. O. – 1706 Vyúčtování posledních týnišťských poprav – Jana Žida z 0lešnice – 1720 – Magdaleny Benešové z Radostovic – 1723 – 1720-1723 Žádost obce Týniště n. O. o zvýšení ceny tabákového listu – 1726 Pronásledováni kacířů – 1734 Škoda zvěří na polích – stížnost před zřízením obory – 1736-1872 Výhostní list pro Václava Černého – 1738 Výhostní list pro Terezii Černou – 1742 Rejstřík pro vybírání peněz z tabáku – 1750 Přijetí do cechu kovářského – 1780 Žádost obce o levnější cihly – 1795 Články do ilegálního časopisu „V boj“ – 1939
Cech rozličných řemesel Týniště nad Orlicí
Neověřený opis artikulí cechu soustružnického, kovářského, kolářského, zámečnického, ručníkářského, truhlářského, bečvářského, sklenářského z 4. 3. 1708 – b.d.
Cech tkalců Týniště nad Orlicí
Mistři cechu tkalcovského v Týništi n. O. udělují cechovní artikule tkalcům městečka Častolovic – 21.1.1701

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/tyniste-nad-orlici/