Vamberk

Kroniky
Pamětní kniha – 1839-1874
Privilegia
Císař Matyáš povoluje městu Vamberku 3 výroční trhy – 1.8.1616 Magdalena Grambové ruší roboty vambereckým měšťanům – 31.9.1637 Václav Záruba z Hustiřan potvrzuje privilegia Magdaleny Grambové – 18.5.1672 Františka Magdalena Zárubová z Hustiřan daruje k potřebě města panský pozemek – 16.2.1677 Františka Magdalena Zárubová z Hustiřan daruje k potřebě města panský pozemek – pečeť Františka Magdalena Zárubová z Hustiřan na žádost purkmistra a konšelů daruje obci náhradní pozemek – 16.7.1688 Císař Leopold překládá na žádost vambereckých měšťanů trhy udělené Matyášem (1616) na výhodnější dny – 7.12.1694 Císař Leopold překládá na žádost vambereckých měšťanů trhy udělené Matyášem (1616) na výhodnější dny – pečeť František Karel Libštejnský, hrabě z Kolovrat ustanovuje co dodatek ku novým privilegiím – 4.10.1731 František Karel Libštejnský, hrabě z Kolovrat potvrzuje práva městu dříve udělená, propouští vamberecké z poddanství a udílí jim obecní řád – 4.10.1732 Opis privilegií Františka Karla Libštejnského, hraběte z Kolovrat (viz inv. č. 8) – b.d. František Karel Libštejnský, hrabě z Kolovrat potvrzuje výměnu pozemků – 25.4.1746 František Karel Libštejnský, hrabě z Kolovrat udílí dodatek k uděleným privilegiím 4. října 1712 (viz inv. č. 8) – 13.3.1747 František Karel Libštejnský, hrabě z Kolovrat propouští Josefa Volkmara z poddanství pro všechny časy – 6.8.1747 František Karel Libštejnský, hrabě z Kolovrat propouští Josefa Volkmara z poddanství pro všechny časy – pečeť Císařovna Marie Terezie potvrzuje dříve udělená privilegia: a) císaře Matyáše (viz inv. č. 1) b) císaře Františka (viz inv. č. 6) c) Františka Karla Libštejnského (viz inv. č. 8) – 14.6.1755 Císařovna Marie Terezie potvrzuje dříve udělená privilegia: a) císaře Matyáše (viz inv. č. 1) b) císaře Františka (viz inv. č. 6) c) Františka Karla Libštejnského (viz inv. č. 8) – pečeť Císař Josef II. potvrzuje práva městu dříve udělená s určitými výhradami – 18.5.1786 Císař Josef II. potvrzuje práva městu dříve udělená s určitými výhradami – pečeť Císař František II. potvrzuje předchozí privilegia – 19.8.1796 Císař Ferdinand V. uděluje právo 4. výročního trhu – 11.6.1847 Císař Ferdinand V. uděluje právo 4. výročního trhu – pečeť
Ostatní listiny
List od úřadu purkmistrovského města Kostelce nad Orlicí v příčině prošlých patentův na povolené Vamberku jarmarky – 23.3.1693 Výpis patentu v příčině přeložení vamberských jarmarků – 13.6.1693 Vyjádření hraběte Františka Karla Libštejnského z Kollovrat, že ničeho nemá proti přeložení vambereckých jarmarků – 3.4.1694 Krajští hejtmané kraje královehradeckého žádají Norberta Libštejnského z Kolovrat o dobrozdání týkajících se vymbereckých tří nových trhů – srpen 1700 Protest v příčině nově zaváděných 3 jarmarků ve Vamberce od hraběte Norberta Leopolda Libštejnského z Kollovrat na královéhradecké krajské hejtmany – 20.12.1700 Borohrádečtí plťaři v zastoupení vrchnosti své, Norberta Libštejnského z Kolovrat, žalují rytíře Josefa Ferdinanda Hoslauera, brandýského hejtmana – červenec 1706 Město Vamberk zřizuje v chrámu sv. Prokopa oltář Panny Marie, jako uznalost za obdržená privilegia od Františka Karla Libštejnského z Kolovrat – 6.10.1732 Žádost 6 vambereckých robotníků o sproštění roboty a tělesné poddanosti za náhradu – 1747 František Karel Libštejnský z Kolovrat postupuje panství svému synovi Františku Josefovi Libštejnskému z Kolovrat – 1747 Žádost o propuštění poddané Barbory Novotné z poddanosti za příčinou sňatku – 13.10.1750 Žádost vambereckého magistrátu o propuštění ženy z poddanství z Lupenice, s níž se chce oženit vamberecký měšťan M. Dusil – 13.8.1753 Purkmistr a rada města Vamberka žádají svou vrchnost o povolení, aby mohli svému věřiteli Ig. Kubíkovi, šenkýři “Na Milence” prodat pole na úhradu dluhu – 10.10.1763 Rezignace primátora Vokurky, který zastává také městského syndika. Volba nového primátora – 10.3.1770, 29.3.1770 Žádost obce Vamberka k majiteli panství Františku Josefu Libštejnskému, aby “cejchovka” jako dokument městského lesa, mohla být chována ve městě – 10.3.1771 Město Vamberk si půjčuje za souhlasu vrchnosti 500 zlatých rýnských – 10.4.1772 Soupis výdajů při vyhledání konfirmace privilegií – 1731 Korespondence týkající se privilegií Marie Terezie a soupis s tím spojených vydání – 1747-1753 Vamberečtí žádají o slevu poplatků za potvrzení privilegií – 1782-1784 Vydání při vyhledání konfirmace privilegií města Vamberka za císaře Josefa II. – 1786
Cech mlynářů, pekařů, krupařů a perníkářů Vamberk
Jan Adam Záruba z Hustiřan udílí artikule o 20 článcích cechu mlynářskému, pekařskému, krupařskému a pernikářskému – 1679 Jan Adam Záruba z Hustiřan udílí artikule o 20 článcích cechu mlynářskému, pekařskému, krupařskému a pernikářskému – pečeť Cechmistři a starší řemesla mlynářského, pekařského, krupařského a perníkářského z Kostelce nad Orlicí vydávají vambereckým cechmistrům ověřený opis privilegií, dle nichž se sami spravují – 1869 Cechmistři a starší řemesla mlynářského, pekařského, krupařského a perníkářského z Kostelce nad Orlicí vydávají vambereckým cechmistrům ověřený opis privilegií, dle nichž se sami spravují – pečeť
Cech novoševců Vamberk
Jan Adam Záruba z Hustiřan udílí privilegia cechu novoševcovskému – 1672 Jan Adam Záruba z Hustiřan udílí privilegia cechu novoševcovskému – pečeť Generálnií cechovní artikule pro pořádky královských dědičných zemí Českých – 1739
Cech krejčovský Vamberk
Františka Magdalena Zárubová z Hustiřan udílí privilegia cechu krejčovskému, postřihačskému, punčochářskému a hrnčířskému – 1688 Františka Magdalena Zárubová z Hustiřan udílí privilegia cechu krejčovskému, postřihačskému, punčochářskému a hrnčířskému – pečeť Opis majestátu Jaroslava z Pernštejna – 1688 Opis cechovních artikulí z roku 1703 – 1760
Cech zámečnický, ručníkářský, kovářský, truhlářský, soustružnický, kolářský, bednářský Vamberk
Václav Mikuláš Pecinger z Bydžína uděluje artikule cechu zámečnickému a truhlářskému podle artikulí z Hradce Králové – 15.5.1617 Jan Adam Záruba z Hustiřan udílí artikule cechu zámečnickému, ručníkářskému, kovářskému, truhlářskému, soustružnickému, kolářskému a bednářskému – 10.10.1691 Jan Adam Záruba z Hustiřan udílí artikule cechu zámečnickému, ručníkářskému, kovářskému, truhlářskému, soustružnickému, kolářskému a bednářskému – pečeť
Farní úřad Vamberk
Pamětní kniha fary Vamberk – 1677-1842

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/rychnovnadkneznou/vamberk/