E-výstava, matriky a archivní pomůcky archivního oddělení v Zámrsku

Digitalizáty

Níže je k dispozici prezentace vybraných digitalizátů pořízených podle starších technických a metodických pravidel. Omlouváme se za nízkou kvalitu způsobu zpřístupnění a někdy i snímků. Díky podpoře ministerstva vnitra bude od roku 2022 uváděn do provozu zcela nový informační systém, který bude obsahovat nejen digitalizáty, ale i popisy archiválií.

Matriky narození, sňatků a úmrtí

Otevřete si seznam matrik, z něhož lze stahovat jednotlivé digitalizované matriční knihy.

Seznam matrik přístupných od roku 2021 PDF 86 kB

Seznam matrik přístupných od roku 2022 PDF 77 kB

Upozornění: Jestliže v některém seznamu nefungují odkazy na soubory „zip“, může to být způsobeno nastavením prohlížeče. V takovém případě doporučujeme zkopírovat odkaz „http….zip“ do adresního řádku internetového prohlížeče.

Podrobnější informace a návody viz v životních situacích Matriky a Hledám předky.

Archivní pomůcky Archivního oddělení Zámrsk

Seznam archivních pomůcek k 1. 12. 2020 ve formátu pdf (123 kB).

Projekt kartografické zdroje jako kulturní dědictví

O projektu

– Otevřete si seznam Digitalizovaných map velkostatků (verze k 25. 8. 2014), obsahující přímé odkazy na otevření digitalizovaných map velkostatků, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Hradci Králové, a které byly digitalizovány v rámci projektu NAKI.

Virtuální mapová knihovna (Virtual Map Library)

Zájemci se mohou podílet na zpracování digitalizovaných map nejen z fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Hradci Králové. Veřejnost se může zapojit do tzv. georeferencování, tedy umístění map do současného mapového podkladu. Více informací a zapojení do projektu na http://www.staremapy.cz/. Druhé kolo tohoto projektu zahrnuje mapy zpracovávané ve spolupráci s Výzkumným ústavem geografickým, topografickým a kartografickým, v.v.i a díky georeferencování jsou mapy postupně zpřístupněny na www.chartae-antiquae.cz.

Urbář panství Broumov Velkostatek Broumov, inv. č. 835, kniha č. 359: Urbář panství Broumov 1676 – odkaz na Digitální knihovnu „Manuscriptorium“

Soupis obyvatel 1726–1745 Velkostatek Vlčice (okres Trutnov): Soupis obyvatel 1726-1745 – odkaz na záznam v informačním systému Státního oblastního archivu v Třeboni