Sazebník maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy

Pokyn ředitele SOA v Zámrsku č. 2/2012 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku