Genealogical sources from Eastern Bohemia

Genealogical sources in the State Regional Archives in Zámrsk:

parish registers (matriky)

 • registers of baptized/births (pokřtěných/narozených), marriages (oddací), deaths (zemřelých)
 • Roman Catholic Church, reformed churches, Czechoslovak Hussite Church; state registers of births, marriages and deaths; no Jewish registers (in National Archives in Prague)
 • from 1587 to 1949 from Eastern Bohemia
 • over 11.000 books, over 4.100 microfilms

archival groups of manors (archivní fondy velkostatků)

 • land registers (pozemkové, gruntovní, purkrechtní knihy) – books of landed ownership – from 16th to 19th century
 • land and duties registers (urbáře) – records written by clerks of a landlord listed each holder of land property together with his financial and work duties – from 16th to 18th century
 • registers of serfs (soupisy poddaných)
 • land registry (katastry) – official registers of the quantity, value and ownership of real estate used in apportioning taxes – from half of 17th to half of 19th century:
  1. the Roll of Assessment (berní rula) 1653 – 1655
  2. revision of the Roll of Assessment (revisitace berní ruly) 1667 – 1682
  3. the Land-Registry of Maria Theresa (tereziánský katastr) 1713 – 1759
  4. the Land-Registry of Joseph II. (josefinský katastr) 1780’s
  5. Stable Land-Registry (stabilní katastr) 1817 – 1860

archival groups of regional governments (archivní fondy krajských vlád) 1850 – 1855

 • registers of passports (rejstříky vydaných cestovních pasů)

 

Genealogical sources in district archives (státní okresní archivy) Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Litomyšl – for district Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí:

archival groups of district offices (archivní fondy okresních úřadů) 1850 – 1945

 • censuses (sčítání lidu)
 • registers of passports (rejstříky vydaných cestovních pasů)
 • agenda about emigration:
  1. requests (žádosti o vystěhování)
  2. descriptions of persons (popisy osob)
  3. passports (cestovní pasy)

archival groups of district courts (archivní fondy okresních soudů) – from 1850

 • hereditaments (pozůstalosti)

archival groups of municipal corporations (archivní fondy měst, obcí) – to 1945

 • registers of inhabitants (seznamy obyvatel)

archival groups of parishes (archivní fondy farních úřadů) of the Roman Catholic Church

 • registers of parishioners/souls (soupisy farníků/duší) – from 17th to 19th century

archival groups of schools (archivní fondy škol) – 19th, 20th century

 

Bibliography of emigration to the USA from Eastern Bohemia:

 • Zdeněk BIČÍK, Vystěhovalectví do Ameriky z východních Čech v letech 1850-1855, Bulletin Komise pro dějiny krajanů, Čechů a Slováků v zahraničí 1, 1963
 • Zdeněk BIČÍK, Vystěhovalectví z Choceňska a východních Čech do Ameriky v letech 1850-1855, Listy Orlického muzea 1966, s. 67-76
 • Jindřich FRANCEK, Cesta do Ameriky (Z korespondence rodáka z Podhradí na Jičínsku [1888]), Východočeský sborník historický 10, 2001, s. 141-156
 • Iveta HORÁKOVÁ, Emigrace z politického okresu Vysoké Mýto v letech 1850-1916, Východočeské listy historické 21-22, 2003-2004, s. 349-359
 • Karel KYSILKA, Vystěhovalectví z Poličska do USA v letech 1850 – 1890 (Historicko-statistická studie), Pomezí Čech a Moravy 4, 2000, s. 93-134
 • Karel PRUDIČ, Vystěhovalectví do Ameriky z našeho kraje, Od Trstenické stezky 8, 1928-29, s. 81-84
 • articles of František ŠILAR