Matriky

_matriky11

Vážení badatelé,

dříve než se vrhnete do rodopisného pátrání, doporučujeme Vám nejprve seznámit se s Důležitými informacemi pro rodopisce – začátečníky a s Manuálem k vyhledávání a prohlížení digitalizovaných matrik. Zájemce o rodopisné pátrání v našem archivu tak získá základní přehled o možnostech bádání v matričních knihách bývalého Východočeského kraje i o způsobu prohlížení si již digitalizovaných matričních knih. V případě nejasností se ptejte na podatelna.osa@ahapa.cz.

Nejdůležitějším souborem, který budete potřebovat, ať již k vyhledávání signatur matrik pro jejich objednání do badatelny e-mailem, ke stažení digitalizovaných matrik nebo jen pro základní orientaci ve Sbírce matrik Východočeského kraje, je bezesporu Inventární seznam Sbírky matrik Východočeského kraje 1587-1949. Soubor je ve formátu PDF a lze v něm jednotlivé lokality vyhledávat za použití klávesové zkratky Ctrl+F nebo při rozkliknutí „Úpravy“ – „Rozšířené hledání“ (vždy však záleží na verzi Vašeho PDF prohlížeče).

Je třeba upozornit badatele, že matriky, které již byly digitalizovány a převedeny do formátu JPG, nejsou již nadále v badatelně SOA v Zámrsku ve fyzické podobě poskytovány ke studiu, ale je umožněno pouze jejich prohlížení buď na počítačích nebo čtečkách mikrofilmů.


Základní informace

Digitalizace matrik
  • Na základě dohody, uzavřené mezi SOA v Zámrsku a neziskovým sdružením Family Search International, byla v červnu r. 2009 zahájena digitalizace matrik, uložených v SOA v Zámrsku.
  • Zpočátku bylo při digitalizaci postupováno dle abecedního řazení farních úřadů (takto byly zhotoveny reprodukce matrik římskokatolických farních úřadů se sídly v lokalitách začínajících na písmena B, C, Č). V průběhu digitalizace se však ukázalo, že je vhodnější digitalizovat vybranou kmenovou faru a zároveň s ní i její filiální (pozdější farní) obvody. Před samotnou digitalizací totiž probíhá určení lokalit z obvodu farnosti dle platného statistického lexikonu a kontrola územního a časového rozsahu jednotlivých matrik. Digitalizace tak probíhá podle větších územních celků, které na sebe navazují, a nevznikají tak již jednotlivé „ostrovy digitalizace“. 
  • Poté, co jsou matriky nasnímány, putují vyhotovené reprodukce ve formátu TIF do Salt Lake City v USA, kde je provedena kontrola kvality jednotlivých snímků. Po odsouhlasení kvality a případných opravách jsou v SOA v Zámrsku reprodukce konvertovány do formátu JPG kvůli možnosti rychlejšího prohlížení a poté umístěny na server. Následuje provedení oprav původních zápisů v Inventárním seznamu a vygenerování nového Inventárního seznamu již s odkazy ke stažení. Další matriky budou na web přidávány tak rychle, jak jen to bude možné s ohledem na prodlení způsobené kontrolou reprodukcí a jejich konverzí do formátu JPG. Prosíme proto badatelskou veřejnost o trpělivost.
  • Část čteček ve studovně mikrofilmů byla nahrazena počítači s velkou obrazovkou, takže matriky, které již byly digitalizovány a převedeny do formátu JPG, nejsou již nadále ve fyzické podobě poskytovány ke studiu v badatelně, ale je umožněno pouze jejich prohlížení buď na počítačích nebo čtečkách mikrofilmů.
  • Zvažována byla též možnost vytvoření webové aplikace pro prohlížení matrik, z mnoha důvodů však bylo nakonec přistoupeno k umožnění bezplatného stahování celých matrik prostřednictvím internetu a jejich prohlížení v aplikaci, zvolené samotným uživatelem. V inventárním seznamu je na posledním řádku opraveného popisu jednotlivých matrik uveden webový odkaz (http://….. .ZIP), po jehož odkliknutí se uživateli nabídne možnost stažení souboru ZIP, v němž jsou zabaleny reprodukce všech popsaných listů příslušné matriky ve formátu JPG. Po rozbalení souboru ZIP ve Vašem počítači si můžete jednotlivé obrázky prohlížet v programu, který běžně užíváte. Pro stahování souborů je samozřejmě vhodné rychlejší a stabilnější připojení k internetu, pro komfortnější prohlížení velký monitor. Stahovat není možné matriky, u nichž dosud neprošla lhůta, daná zákonem o matrikách (100 let u narozených, 75 let u oddaných a 30 let u zemřelých). Matriky, u kterých vypršela ochranná lhůta po jejich digitalizaci, budou digitalizovány a umístěny na web ke stažení co nejdříve.