Return to Boháňka

Chloumek2

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Chlaumek, Chlomek
 • 1490 první zmínka
 • součást panství Jeřice
 • 1869 osada obce Jeřice, 1880-1919 osada obce Votuz, 1919-1960 obec, od 1. 6. 1960 osada obce Boháňka (od 1964 část obce)

 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín


 • kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Hořice

římskokatolická církev: před 1764 farní úřad Hořice, od 1764 reálná administratura Jeřice (1864 fara), dnes děkanský úřad Hořice

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanému farnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/bohanka/chloumek/