Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Borek

Borek

Bezník – odkaz na samostatnou stránku

Lukaveček – odkaz na samostatnou stránku

Želejov – odkaz na samostatnou stránkku


Borek

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • 1267 první zmínka
 • součást panství Miletín
 • 1850-1920 osada obce Chroustov, 1920-1974 obec, 1975-1990 část obce Miletín, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • 1850-1868 Hořice
  • 1868-1903 Hradec Králové
  • 1903-1935 Nová Paka
  • 1935-1942 Hořice
  • 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem
  • 1945-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Hořice
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na archiváře obce:

Iva Nosková

Želejov 8, Miletín, 507 71

noskovaiva@hotmail.com


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Miletín

římskokatolická církev: farní úřad Miletín, dnes farní úřad Lázně Bělohrad

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

československá církev: náboženská obec Velký Vřešťov

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/borek/

Bezník

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Besnik 1267 první zmínka součást panství Miletín 1850-1974 obec, 1975-1990 část obce Miletín, od 24. 11. 1990 část obce Borek Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 Nová Paka 1935-1942 Hořice 1942-1945 Dvůr Králové nad Labem 1945-1960 Hořice od 1960 Jičín Soudní okres …

Lukaveček

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Lukawecžek, Klein-Lukawec, Klein-Lukawetz 1790 první zmínka součást panství Miletín 1850-1920 osada obce Chroustov, 1920-1974 osada obce Borek (od 1964 část obce), 1975-1980 část obce Miletín, k 1. 1. 1980 jako část obce zanikla, dnes součást obce Borek Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 …

Želejov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Zzeleyow, Želegow, Čelegow, Zalegow, Schelejow 1267 první zmínka součást panství Miletín 1869-1920 osada obce Chroustov, 1920-1960 obec, 1960-1974 osada obce Borek (od 1964 část obce), 1975-1990 část obce Miletín, od 24. 11. 1990 část obce Borek Politický okres 1850-1868 Hořice 1868-1903 Hradec Králové 1903-1935 …