Return to Jičín

Valdické Předměstí

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

  • část města Jičín
 
  • Politický okres
    • od 1850 Jičín
 
  • Soudní okres
    • od 1850 Jičín
   
 
  • kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín římskokatolická církev: farní úřad Jičín, dnes arciděkanství Jičín evangelická církev: do r. 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od r. 1947 samostatný sbor československá církev: náboženská obec Jičín   Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci: evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Libštát sign. R 14-1 matrika N 1786-1831 sign. R 14-2 matrika N 1831-1849 sign. R 14-3 matrika N 1850-1858 sign. R 14-4 matrika N 1859-1866 sign. R 14-5 matrika N 1866-1887 sign. R 14-13 matrika N 1887-1903 sign. R 14-6 matrika O 1786-1853 sign. R 14-7 matrika O 1853-1858 sign. R 14-8 matrika O 1859-1881 sign. R 14-15 matrika O 1881-1919 sign. R 14-9 matrika Z 1786-1846 sign. R 14-10 matrika Z 1847-1858 sign. R 14-11 matrika Z 1859-1887 sign. R 14-16 matrika Z 1887-1919 sign.  R 14-12 index Z 1820-1949   evangelické matriky – luterský český sbor – farní úřad Libštát sign. L 4-2 matrika N 1852-1910 sign. L 4-3 matrika O 1847-1914 sign. L 4-7948 matrika O 1915-1928 sign. L 4-1 matrika Z 1867-1892 sign. L 4-4 matrika Z 1892-1916 sign. L 4-7949 index N 1852-1872

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/jicin/valdicke-predmesti/