Return to Kopidlno

Drahoraz

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Drahoráz, Drahoras
 • 1294 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • 1850-1985 obec, od 1. 1. 1986 část obce Kopidlno

 • Politický okres
  • 1850-1855 Jičín
  • 1855-1868 Libáň
  • od 1868 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Libáň
  • od 1949 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Mgr. BcA. Zdenka Gláserová Lebedová

Drahoraz 37, Kopidlno, 507 32

zdenkaglaserova@gmail.com


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Kopidlno

římskokatolická církev: děkanský úřad Kopidlno (do 1898 farní úřad)

evangelická církev: farní sbor Bošín, od 1928 možná i sbor Jičín

československá církev: náboženská obec Rožďalovice možná i Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/kopidlno/drahoraz/