Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Nemyčeves

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • Nemyčoves, Němyčeves
 • 1340 první zmínka
 • součást panství Milíčeves
 • od 1850 obec (do 1890 pod názvem Nemyčoves, 1890-1910 jako Němyčeves)

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Alena Barošová

Nemyčeves 46, Jičín, 506 01


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1784 děkanský úřad Jičín, od 1784 lokální kaplanství Nemyčeves (1856 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/nemyceves/

Nemyčeves – sčítací operáty 1900

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností: č. p. 1-2 č. p. 4-107