Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Staré Místo

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Staré Město, Altenstadt
 • 1327 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • 1850-1960 obec, 1960-1990 část obce Podhradí, od 24. 11. 1990 obec

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Kateřina Pikardová

Staré Místo 65, Jičín, 506 01

k.pikardova@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1688 farní úřad Kopidlno, od 1688 lokální kaplanství Veliš (1776 fara) – vedeny pouze matriky narozených a oddaných, matriky zemřelých vedeny v Ostružně (1697 reálná administratura, 1776 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Hořice

sign. 7786 matrika O 1892-1923

sign. 7960 matrika O 1923-1930

sign. 7961 matrika Z, index Z 1890-1930

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/stare-misto/