Return to Železnice

Březka (2)

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Břeska, Břesko
 • 1408 první zmínka
 • součást panství Milíčeves, od 1843 součást panství Lomnice
 • 1850-1976 osada, později část obce Cidlina, k 1. 5. 1976  část obce Železnice

 • Politický okres
  • 1850-1855 Jičín
  • 1855-1868 Lomnice nad Popelkou
  • 1868-1960 Semily
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1949 Lomnice nad Popelkou
  • 1949-1960 Semily
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1750 děkanský úřad Jičín, od 1750 lokální kaplanství Železnice (1768 fara), dnes farní úřad Železnice

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Lomnice nad Popelkou, možná i Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/zeleznice/brezka/