Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Nová Paka

Nová Paka

Heřmanice – odkaz na samostatnou stránku

Kumburský Újezd – odkaz na samostatnou stránku

Podlevín – odkaz na samostatnou stránku

Přibyslav – odkaz na samostatnou stránku

Pustá Proseč – odkaz na samostatnou stránku

Radkyně – odkaz na samostatnou stránku

Studénka – odkaz na samostatnou stránku

Štikov – odkaz na samostatnou stránku

Valdov – odkaz na samostatnou stránku

Vlkov – odkaz na samostatnou stránku

Vrchovina – odkaz na samostatnou stránku

Zlámaniny – odkaz na samostatnou stránku


Nová Paka

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Neupaka, Neu-Paka
 • 1357 první zmínka
 • součást panství Kumburk-Úlibice
 • nejpozději 1391 město, po husitských válkách městečko, od 1791 město, od 1850 obec-město

 • Politický okres
  • 1850-1855 Hořice
  • 1855-1868 Nová Paka
  • 1868-1903 Jičín
  • 1903-1942 Nová Paka
  • 1942-1945 Jičín
  • 1945-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín

 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nová Paka
  • od 1960 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Ing. Lucie Gernatová

K Hájku 1724, Nová Paka, 509 01

lucie.gernatova@seznam.cz


Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Nová Paka

římskokatolická církev: farní úřad Nová Paka

evangelická církev: farní sbor Libštát (reformovaný sbor založen 1783, luterský sbor založen 1867, po 1918 sloučeny)

československá církev: náboženská obec Nová Paka

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

evangelické matriky – reformovaný český sbor – farní úřad Libštát

sign. R 14-1 matrika N 1786-1831

sign. R 14-2 matrika N 1831-1849

sign. R 14-3 matrika N 1850-1858

sign. R 14-4 matrika N 1859-1866

sign. R 14-5 matrika N 1866-1887

sign. R 14-13 matrika N 1887-1903

sign. R 14-6 matrika O 1786-1853

sign. R 14-7 matrika O 1853-1858

sign. R 14-8 matrika O 1859-1881

sign. R 14-15 matrika O 1881-1919

sign. R 14-9 matrika Z 1786-1846

sign. R 14-10 matrika Z 1847-1858

sign. R 14-11 matrika Z 1859-1887

sign. R 14-16 matrika Z 1887-1919

sign.  R 14-12 index Z 1820-1949

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/nova-paka/

Heřmanice

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Heřmanitz, Hermenz 1365 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1960 osada obce Nová Paka, 1960-1976 osada obce Studénka (od 1964 část obce), od 1. 5. 1976 část obce Nová Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 …

Kumburský Újezd

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Kumburský Oujezd, Aujezd-Kumburg, Aujest bei Kumburg 1545 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1960 obec, 1960-1976 osada obce Studénka (od 1964 část obce), od 30. 4. 1976 část obce Nová Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 …

Podlevín

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Podlewin součást panství Radim-Pecka od 1850 osada obce Nová Paka (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od 1960 Jičín stránky obce …

Přibyslav

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Přibislav, Pržibislaw, Přibyslau, Pschibislau 1790 první zmínka součást panství Bělohrad 1850-1869 osada obce Uhlíře, 1880-1960 obec, 1960-1976 osada obce Valdov (od 1964 část obce), od 1. 5. 1976 část obce Nová Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka …

Pustá Proseč

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Pusta Proszwicze, Wüst-Proschwitz 1542 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1880 osada obce Kumburský Újezd, 1890-1960 obec, 1960-1976 osada obce Valdov (od 1964 část obce), od 1. 5. 1976 část obce Nová Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka …

Radkyně

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Radkyň, Ratkin 1543 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1960 obec, 1960-1976 osada obce Bělá u Pecky (od 1964 část obce), od 1. 5. 1976 část obce Nová Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka …

Štikov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Štikow, Stikow, Stikowy, Stikau, Štíkov 1543 první zmínka součást panství Radim-Pecka 1850-1975 obec, od 1. 1. 1975 část obce Nová Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová …

Studénka

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Studynka, Studinka 1558 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1871 osada obce Kumburský Újezd, 1871-1976 obec, od 1. 5. 1976 část obce Nová Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres …

Valdov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Waldau 1386 první zmínka součást panství Radim-Pecka, (2 usedlosti patřily k panství Bělohrad) 1850-1976 obec, od 1. 5. 1976 část obce Nová Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres …

Vlkov

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Wlkow, Wilkau 1392 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice od 1850 osada obce Nová Paka (od 1964 část obce) Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od …

Vrchovina

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Rokytná, Wrchowina, Rokytnai, Rokitnai 1444 první zmínka součást panství Kumburk-Úlibice 1850-1949 obec, 1949-1960 osada obce Nová Paka, 1960-1980 obec, od 1. 1. 1981 část obce Nová Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od …

Zlámaniny

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci součást panství Kumburk-Úlibice 1850-2012 se jako samostatná osada/část neuvádí (součást Vlkova), od 11. 6. 2012 část obce Nová Paka Politický okres 1850-1855 Hořice 1855-1868 Nová Paka 1868-1903 Jičín 1903-1942 Nová Paka 1942-1945 Jičín 1945-1960 Nová Paka od 1960 Jičín Soudní okres 1850-1960 Nová Paka od …