Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Staré Smrkovice

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Welky Smrkowicze, Alt-Smrkowitz, Gross-Smrkowitz
 • 1347 první zmínka
 • součást panství Smrkovice
 • 1850-1989 obec, 1. 1. 1990-31. 1. 1990 část obce Chomutice, od 1. 2. 1990 obec
 • Politický okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Jičín
 • Soudní okres
  • 1850-1960 Nový Bydžov
  • od 1960 Jičín

 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Obecní úřad Ostroměř

římskokatolická církev: před 1723 farní úřad Hradíšťko, 1723-1788 filiální k Chomuticím, 1788 lokální kaplanství Ohnišťany (1858 fara)

evangelická církev: farní sbor Hořice (založen 1890 jako filiální k reformovanémufarnímu sboru v  Semonicích, od 1927 samostatný)

 

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

přímé odkazy na stažení již zdigitalizovaných matrik vztahujících se k obci:

římskokatolické matriky – farní úřad Chomutice

sign. 57-5370 matrika NOZ 1678-1734

sign. 57-5371 matrika N 1784-1806

sign. 57-5369 matrika Z  1784-1818

sign. 57-5372 index NOZ 1790-1806

sign. 57-5375 index NOZ 1807-1846

 

římskokatolické matriky – farní úřad Ohnišťany

sign. 118-1 matrika NOZ, index NOZ 1760-1789

sign. 118-2 matrika N 1789-1822

sign. 118-4 matrika N 1814-1846

sign. 118-6239 matrika N 1846-1910

sign. 118-7 matrika O 1789-1830

sign. 118-8 matrika O 1829-1865

sign. 118-9 matrika Z 1789-1836

sign. 118-6240 matrika Z 1837-1903

sign. 118-10 index NOZ 1789-1822

sign. 105-5 index NOZ 1815-1834

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/stare-smrkovice/