Return to Dočasná prezentace sčítání lidu

Střevač

Střevač

Batín – odkaz na samostatnou stránku

Nadslav – odkaz na samostatnou stránku

Štidla – odkaz na samostatnou stránku


Střevač

Informace o obci

Archivní fondy

Digitalizované archiválie

Matriční příslušnost


Informace obci

 • též Strewatsch
 • 1340 první zmínka
 • součást panství Veliš-Vokšice
 • 1514-1849 městečko, 1850-1948 obec-městys, od 1948 obec

 • Politický okres
  • od 1850 Jičín

 • Soudní okres
  • od 1850 Jičín


 •  kontakt na kronikáře obce:

Archivní fondy


Digitalizované archiválie

Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip souboru obsahujícího všechny dochované sčítací operáty obce dle domů a bytových domácností z let:


Matriční příslušnost

matriční úřad: Městský úřad Jičín

římskokatolická církev: před 1688 farní úřad Kopidlno, od 1688 lokální kaplanství Veliš (1776 fara), dnes arciděkanský úřad Jičín

evangelická církev: do 1928 Libštát, 1928 filiální sbor v Jičíně, od 1947 samostatný sbor

československá církev: náboženská obec Jičín

Matriky v péči Státního oblastního archivu v Zámrsku v archivní sbírce s názvem Sbírka matrik Východočeského kraje

Permanent link to this article: https://stare.vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/strevac/

Batín

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace o části obce též Batin 1790 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850 osada obce Střevač (od 1964 část obce) Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Střevač Batín na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – …

Nadslav

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci 1361 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1964 obec, od 14. 6. 1964 část obce Střevač Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Střevač Nadslav na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Sčítací operáty – po kliknutí dojde ke stažení zip …

Štidla

Informace o obci Archivní fondy Digitalizované archiválie Matriční příslušnost Informace obci též Stidla 1383 první zmínka součást panství Veliš-Vokšice 1850-1964 osada obce Nadslav, od 14. 6. 1964 část obce Střevač Politický okres od 1850 Jičín Soudní okres od 1850 Jičín stránky obce Střevač Štidla na wikipedii  kontakt na kronikáře obce: Archivní fondy Digitalizované archiválie Sčítací operáty – …